Tashmë ëndrra për studime jashtë vendit nuk ka asnjë pengesë!

Për herë të parë në vend dhe një revolucion në tregun e edukimit. Të gjithë studentët mund të realizojnë ëndrrën e tyre të studimit jashtë vendit përmes mbështetjes financiare që ofrohet përmes nesh. Financim i të gjitha kostove të studimit dhe akomodimit deri në 250.000 Euro përmes “WISE Loans”. Kjo hua studentore mund të paguhet me këste për një periudhë deri 15 vjeçare, me synimin për të paguar prindërit 5 vitet e para dhe 10 vitet e tjera për të paguar vetë studenti pasi të jetë punësuar. Kjo erdhi nga vështirësia që kanë studentët tanë gjatë shkollimit, ku duhet të punojnë dhe të paguajnë për një pjesë të arsimit të tyre. Sigurisht, nuk ka asgjë të keqe me këtë, por kjo ndikon në performancën e tyre akademike në Universitet. Shumica e tyre duhet ta përsërisin atë për një vit tjetër sepse nuk kishin mundësi të paguanin punën dhe kërkesat akademike. Kjo mund të sjellë 1 vit kosto shtesë dhe një vonesë në fillimin e karrierës së tyre të punës. Paga ose të ardhurat që ata do të merrnin nga ky një vit janë të mëdha, gjë që e bën koston edhe më të lartë.

WiseWord Loans do të jetë gjithashtu partneriteti i parë Prind-Fëmijë drejt një qëllimi dhe investimi kryesor. Fëmijët nuk duhet të nisen nga ideja se prindërit kanë para dhe duhet t’i investojnë ato me detyrim. Por duhet të dihet se kjo kredi duhet gjithashtu të shlyhet nga ata pas përfundimit të studimeve. Ne mendojmë se do të ketë një skemë shumë të mirë të edukimit moral për të rinjtë tanë. Në botë kjo ka ekzistuar për dekada, në vendin tonë është hera e parë që do të ofrohet. Tashmë ëndrra për studime jashtë vendit nuk ka asnjë pengesë!

APPLY FOR STUDIES IN UK
WIN FREE
APPLY TO STUDY IN UK 
WIN FOR FREE