Programet

Bachelor

Një program i diplomës Bachelor është një program universitar që zakonisht kërkon 3-4 vjet për të përfunduar. Regjistrimi në një program Bachelor kërkon që studentët të zgjedhin një fushë studimi, të tilla si financa, historia, komunikimet, etj. Të diplomuarit nga një program Bachelor janë të kualifikuar për të punuar në pozicione të nivelit fillestar ose të nivelit drejtues, në varësi të fushës.

Master

Programet e gradave master janë programe pasuniversitare që u lejojnë studentëve të specializohen në një fushë studimi. Zakonisht duhen 1-2 vjet për të përfunduar. Përfundimi i një diplome Master mund të kualifikojë të diplomuarit për të punuar në pozicione të nivelit të përparuar ose ekzekutiv. Një diplomë Master kërkohet gjithashtu për pranimin në disa programe doktorature.

Programe përgatitore për Universitetin

Këto prograrme përgatitore një ose dy-vjeçar janë për studentët ndërkombëtarë që kanë nevojë për përmirësimin e nivelit të gjuhës së huaj dhe përgatitje akademike shtesë për hyrje në një kurs universitar universitar. Një program i tillë vepron si një urë lidhëse midis kualifikimeve tuaja aktuale dhe kërkesave që kanë universitet dhe është krijuar për të mbushur boshllëqet akademike, për të përmirësuar njohuritë tuaja gjuhësore dhe për tu njohur me kulturën e vendeve në përgatitje për universitetin.

Kurse gjuhe

Mënyra më e mirë për të mësuar një gjuhë të huaj është të jetosh në një vend ku ajo flitet. Ne ofrojmë kurse gjuhe me metoda inovative dhe të personalizuara të të mësuarit që ndërthurin mësimet në klasë, mjetet interaktive dhe elementë kulturore. Nëse universiteti juaj i ardhshëm kërkon një zotërim të mirë të gjuhës do të jetë shumë e dobishme të përfundoni një kurs i cili ju përgatit për këtë nivel.

Shërbimet tona:

 • Këshillim akademik për degën dhe universitetin e dëshiruar;
 • Informacione specifike të shtetit përkatës;
 • Asistencë për Letrën e Motivimit;
 • Asistencë për letrat e referencës;
 • Asistencë për krijimin e CV-së;
 • Procesi i aplikimit online;
 • Asistencë në aplikime për bursa;
 • Asistencë në aplikimin e vizës studentore;
 • Këshillim financiar për edukimin;
 • Këshillim për Udhëtimin dhe Akomodimin.

Vendet

Gjermania
SHBA
Hollanda
Belgjika
Italia
Mbretëria e Bashkuar
Kanada
Zvicra
Australi
Suedi
Norvegjia

Histori suksesi

Formular Aplikimi

  APPLY FOR STUDIES IN UK
  WIN FREE
  APPLY TO STUDY IN UK 
  WIN FOR FREE